Zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 18. března 2019

BeLucky ("nás", "my" nebo "naše") provozuje webové stránky https://belucky.cz (dále jen "Služba").

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání naší služby a možnostech, které jsou s těmito údaji spojeny.

Vaše data používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s touto politikou. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Obchodních podmínkách, které jsou přístupné z https://belucky.cz

Definice

Sběr a použití informací

Sbíráme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naše služby.

Typy shromážděných dat

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity pro kontaktování nebo identifikaci („osobní údaje“). Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s informačními bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se rozhodnout, že určité, nebo žádné tyto informace od nás nebudete dostávat, a to pomocí odkazu na odhlášení nebo pokynů uvedených v e-mailu, který odešleme.

Data o použití

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je služba přístupná a jak je používána („Data o použití“). Tato data o použití mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu počítače (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky služby, které navštívíte, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečný identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování a soubory cookie

Používáme cookies a podobné sledovací technologie, abychom sledovali aktivitu v naší službě a uchovávali určité informace.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy ve vašem zařízení. Další technologie sledování jsou také používány jako například majáky, značky a skripty pro shromažďování a sledování informací sloužících pro zlepšení a analýzu naši služby.

Ve svém prohlížeči můžete nastavit, aby odmítl všechny soubory cookie nebo oznámil, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

Použití dat

BeLucky používá shromážděná data pro různé účely:

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní základ společnosti BeLucky pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Společnost BeLucky může vaše osobní údaje zpracovat, protože:

Uchovávání údajů

Společnost BeLucky bude vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme a používáme v míře nezbytné pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

BeLucky bude také uchovávat data o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání se obvykle uchovávají na kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje využívány k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Převod dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu údajů lišit od počítačů, které jsou ve vaší jurisdikci.

Pokud se nacházíte mimo Českou republiku a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že data, včetně osobních údajů, předáváme České republice a zpracováváme tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a následným odesláním těchto informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost BeLucky podnikne všechny nezbytné kroky, aby zajistila, že se s vašimi údaji nakládá bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že nebude proveden žádný přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení údajů a další osobní údajů.

Zveřejnění údajů

Obchodní transakce

Pokud se BeLucky podílí na fúzi, akvizici nebo prodeji aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Před odesláním vašich osobních údajů vás budeme informovat a stane se předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů.

Poskytování informací pro vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost BeLucky povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. Soudu nebo vládní agentury).

Právní požadavky

Společnost BeLucky může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, jelikož takové kroky jsou nezbytné pro:

Bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Vaše práva na ochranu údajů podle všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. BeLucky usiluje o přijetí přiměřených kroků, které vám umožní opravit, změnit, odstranit nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás máme, a chcete-li, aby byly odstraněny z našich systémů, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat, abyste si ověřili svou totožnost předtím, než na tyto žádosti odpovíte.

Máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů o našem shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního úřadu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EEA).

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat třetí strany a jednotlivce, abychom usnadnili naši Službu ("Poskytovatelé služeb"), poskytovali Službu v našem zastoupení, vykonávali služby související se Službami nebo nám pomáhali při analýze toho, jak je naše Služba používána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů v našem zastoupení a jsou povinny je nezveřejňovat nebo používat k žádnému jinému účelu.

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a / nebo služby. V takovém případě používáme pro zpracování plateb služby třetích stran (např. Zpracovatele plateb).

Údaje o vaší platební kartě nebudeme ukládat ani shromažďovat. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich Zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené společností PCI-DSS, které řídí Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Odkazy na jiné stránky

Naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek nebo služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba není určena pro osoby mladší 18 let ("Děti").

Nevědomě shromažďujeme osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud si uvědomíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. O těchto změnách vás budeme informovat zveřejněním nové Zásady ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a / nebo prominentního oznámení o našich Službách dříve, než změna vstoupí v platnost, a aktualizovat datum účinnosti v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste zjistili jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím: